Khuyến mãi
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: FREESHIP

Miễn phí vận chuyển
Điều kiện
- Miễn phí vận chuyển cho toàn bộ sản phẩm - Giảm tối đa là 100,000₫ - Tất cả tỉnh/thành
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PGI50

Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu từ 490,000đ
Điều kiện
- Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 490,000₫ - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PGI100

Giảm 100K cho đơn hàng tối thiểu từ 1,000,000đ
Điều kiện
- Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,000,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PGI300

Giảm 300K cho đơn hàng tối thiểu từ 2,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 300,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_5_img.png

NHẬP MÃ: PGI500

Giảm 500K cho đơn hàng tối thiểu từ 4,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 500,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

NHẬP MÃ: PGI1000

Giảm 1TR cho đơn hàng tối thiểu từ 10,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 1,000,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 10,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

Khuyến mãi ốp lưng Otterbox đồng giá 199K

Ốp Lưng iPhone 12 and iPhone 12 Pro Otterbox Commuter Series | Kháng khuẩn | DROP+ 3xTested - Hàng Chính hãng PGI

790.000₫

Ốp Lưng iPhone 12 Pro Max Otterbox Commuter Series | Kháng khuẩn | DROP+ 3xTested - Hàng Chính hãng PGI

790.000₫

Ốp Lưng Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Otterbox Symmetry Series Clear | Kháng khuẩn | DROP+ 3xTested - Hàng Chính hãng PGI

890.000₫

Ốp Lưng Samsung Galaxy S22 Otterbox Commuter Series | Kháng khuẩn | DROP+ 3xTested - Hàng Chính hãng PGI

950.000₫

Ốp Lưng Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Otterbox Commuter Series | Kháng khuẩn | DROP+ 3xTested - Hàng Chính hãng PGI

950.000₫

Ốp Lưng Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Otterbox Symmetry Series Kháng khuẩn | DROP+ 3xTested - Hàng Chính hãng PGI

950.000₫

Ốp Lưng iPhone 12 / iPhone 12 Pro Otterbox Symmetry Series | Kháng khuẩn | DROP+ 3xTested - Hàng Chính hãng PGI

1.090.000₫

Ốp Lưng iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max Otterbox Symmetry Series Kháng khuẩn | DROP+ 3xTested - Hàng Chính hãng PGI

1.090.000₫

Ốp Lưng iPhone 12 / iPhone 12 Pro Otterbox Symmetry Series+ Kháng khuẩn | MagSafe | DROP+ 3xTested - Hàng Chính hãng PGI

1.190.000₫
Hết hàng

Ốp Lưng iPhone 12 Pro Max Otterbox Symmetry Series+ Kháng khuẩn | MagSafe | DROP+ 3xTested - Hàng Chính hãng PGI

1.190.000₫

Ốp Lưng Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Otterbox Defender Series | DROP+ 4xTested - Hàng Chính hãng PGI

1.290.000₫

Ốp Lưng iPhone 12 / iPhone 12 Pro Otterbox React Series | DROP+ Tested - Hàng Chính hãng PGI

590.000₫

Sản phẩm đã xem