Khuyến mãi
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: PGI50

Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu từ 490,000đ
Điều kiện
- Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 490,000₫ - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PGI100

Giảm 100K cho đơn hàng tối thiểu từ 1,000,000đ
Điều kiện
- Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,000,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PGI300

Giảm 300K cho đơn hàng tối thiểu từ 2,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 300,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PGI500

Giảm 500K cho đơn hàng tối thiểu từ 4,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 500,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_5_img.png

NHẬP MÃ: PGI1000

Giảm 1TR cho đơn hàng tối thiểu từ 10,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 1,000,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 10,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

Loa Âm Trần - Loa Âm Tường

Loa treo trần JBL Control 64P/T - Hàng chính hãng PGI

13.180.000₫

Loa âm tường JBL S4Ai - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa âm trần JBL SP6CII - Hàng Chính hãng PGI

2.350.000₫
Hết hàng

Loa âm trần JBL C8IC - Hàng Chính hãng PGI

4.400.000₫

Loa âm trần JBL C6IC - Hàng Chính hãng PGI

3.600.000₫

Loa âm trần JBL X-FORMER 8124 - Hàng Chính hãng PGI

4.800.000₫

Loa âm tường POLK V65 - Hàng Chính hãng PGI

3.900.000₫

Loa âm tường POLK 265LS - Hàng Chính hãng PGI

12.900.000₫

Loa âm tường POLK 255CLS - Hàng Chính hãng PGI

11.900.000₫

Loa âm trần POLK V60 - Hàng Chính hãng PGI

2.900.000₫

Loa âm trần POLK RC80I - Hàng Chính hãng PGI

6.800.000₫

Loa âm trần POLK 70RT - Hàng Chính hãng PGI

4.900.000₫

Sản phẩm đã xem