Khuyến mãi
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: PGI50

Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu từ 490,000đ
Điều kiện
- Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 490,000₫ - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PGI100

Giảm 100K cho đơn hàng tối thiểu từ 1,000,000đ
Điều kiện
- Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,000,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PGI300

Giảm 300K cho đơn hàng tối thiểu từ 2,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 300,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PGI500

Giảm 500K cho đơn hàng tối thiểu từ 4,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 500,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_5_img.png

NHẬP MÃ: PGI1000

Giảm 1TR cho đơn hàng tối thiểu từ 10,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 1,000,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 10,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

DAC - Music Server

USB DAC TEAC UD-301-X - Hàng Chính hãng PGI

10.900.000₫

USB DAC/Headphone Ampli TEAC UD-505-X - Hàng Chính hãng PGI

39.900.000₫

Ampli Quad Vena II Play- Hàng Chính hãng PGI

28.900.000₫

Ampli tích hợp Quad Artera Solus Play- Hàng Chính hãng PGI

54.900.000₫

USB DAC / Network Player TEAC NT-505-X - Hàng Chính hãng PGI

42.900.000₫

USB DAC Hiend LUXMAN DA-06 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ
Hết hàng

USB DAC Hiend LUXMAN DA-250 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ
Hết hàng

Ampli TEAC A-R650MKII-B - Hàng Chính hãng PGI

8.500.000₫
Hết hàng

USB DAC Ampli TEAC A-H01E-B - Hàng Chính hãng PGI

7.400.000₫

USB DAC/Headphone Ampli TEAC HAP90SD - Hàng Chính hãng PGI

12.800.000₫

USB DAC/Headphone Ampli TEAC HA-P50 - Hàng Chính hãng PGI

7.900.000₫

USB DAC/Network Player TEAC UD-701N - Hàng Chính hãng PGI

89.900.000₫

USB DAC/Headphone Ampli TEAC UD-505 - Hàng Chính hãng PGI

30.900.000₫

Power-Amp TEAC AP-505 - Hàng Chính hãng PGI

38.900.000₫

USB DAC/Headphone Ampli TEAC UD-503 - Hàng Chính hãng PGI

23.000.000₫

Sản phẩm đã xem