Khuyến mãi
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: PGI50

Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu từ 490,000đ
Điều kiện
- Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 490,000₫ - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PGI100

Giảm 100K cho đơn hàng tối thiểu từ 1,000,000đ
Điều kiện
- Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,000,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PGI300

Giảm 300K cho đơn hàng tối thiểu từ 2,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 300,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PGI500

Giảm 500K cho đơn hàng tối thiểu từ 4,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 500,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_5_img.png

NHẬP MÃ: PGI1000

Giảm 1TR cho đơn hàng tối thiểu từ 10,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 1,000,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 10,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

Âm thanh ô tô

Amplifier 4 kênh dành cho xe ô tô hiệu JBL CLUB A754- Hàng chính hãng PGI

Liên hệ

Loa phân tần 2 đường tiếng lắp trên xe ô tô hiệu JBL CS760C

Liên hệ

Loa toàn dải ( đồng trục ) 3 đường tiếng dành cho xe ô tô hiệu JBL CS763

Liên hệ

Amplifier 4 kênh dành cho xe ô tô hiệu JBL GTR-102-Hàng chính hãng PGI

Liên hệ

Amplifier 4 kênh dành cho xe ô tô hiệu JBL GTR-104-Hàng chính hãng PGI

Liên hệ

Amplifier 5 kênh dành cho xe ô tô hiệu JBL GTR-7535-Hàng chính hãng PGI

Liên hệ

Loa toàn dải ( đồng trục ) 2 đường tiếng lắp trên xe ô tô hiệu JBL CLUB 6520- Hàng chính hãng PGI

Liên hệ

Loa phân tần 2 đường tiếng lắp trên xe ô tô hiệu JBL CLUB 6500C- Hàng chính hãng PGI

Liên hệ

Loa siêu trầm lắp đặt dưới gầm ghế xe ô tô JBL Basspro SL

Liên hệ

Loa siêu trầm lắp đặt dưới gầm ghế xe ô tô Infinity Basslink SM

Liên hệ

Sản phẩm đã xem