Khuyến mãi
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: PGI50

Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu từ 490,000đ
Điều kiện
- Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 490,000₫ - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PGI100

Giảm 100K cho đơn hàng tối thiểu từ 1,000,000đ
Điều kiện
- Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,000,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PGI300

Giảm 300K cho đơn hàng tối thiểu từ 2,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 300,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PGI500

Giảm 500K cho đơn hàng tối thiểu từ 4,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 500,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_5_img.png

NHẬP MÃ: PGI1000

Giảm 1TR cho đơn hàng tối thiểu từ 10,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 1,000,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 10,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

Ly giữ nhiệt

Ly giữ nhiệt Otterbox - Elevation 16 Tumbler (480ml) - Hàng chính hãng PGI

890.000₫

Bình giữ nhiệt Otterbox- Elevation 36 Growler (1.065ml) - Hàng chính hãng PGI

1.290.000₫

Ly giữ nhiệt có quai Otterbox- Elevation 14 Mug (420ml) - Hàng chính hãng PGI

790.000₫

Ly giữ nhiệt Otterbox- Elevation Tumbler W/Closed LID (590ml) - Hàng chính hãng PGI

1.090.000₫

Bình giữ nhiệt Otterbox- Elevation 28 Growler (795ml) - Hàng chính hãng PGI

990.000₫

Nắp Ly giữ nhiệt Otterbox- Elevation 20 French Press Lid (590ml) - Hàng chính hãng PGI

890.000₫

Ly giữ nhiệt Otterbox- Elevation 10 Tumbler (300ml) - Hàng chính hãng PGI

790.000₫

Sản phẩm đã xem