Khuyến mãi
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: PGI50

Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu từ 490,000đ
Điều kiện
- Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 490,000₫ - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PGI100

Giảm 100K cho đơn hàng tối thiểu từ 1,000,000đ
Điều kiện
- Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,000,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PGI300

Giảm 300K cho đơn hàng tối thiểu từ 2,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 300,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PGI500

Giảm 500K cho đơn hàng tối thiểu từ 4,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 500,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_5_img.png

NHẬP MÃ: PGI1000

Giảm 1TR cho đơn hàng tối thiểu từ 10,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 1,000,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 10,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

Loa Line Array

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-28 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-28SUB - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-28F kháng nước - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-28SUBF kháng nước - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-25 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-25SUB - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-25SUB MKII - Hàng Chính hãng PGI

25.000.000₫

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-15B - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Monitor Wharfedale Pro WLA-15MF kháng nước - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-210 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-210SUB - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-218B - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-218SUB - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-218BF kháng nước - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-310 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-310SUB - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-312 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Giá treo loa Wharfedale Pro WLA-25 STAND FRAME - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Khung treo loa Wharfedale Pro WLA-28F COMMON FLY FRAME - Hàng Chính hãng PGI

15.000.000₫

Khung treo loa line aray Wharfedale Pro WLA-28 FLY FRAME - Hàng Chính hãng PGI

7.800.000₫

Khung treo loa line array Wharfedale Pro WLA-210 Fly Frame - Hàng Chính hãng PGI

8.900.000₫

Phụ kiện pat treo loa Wharfedale Pro WLA-SL1 Stack Link - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-28A - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-28SUBA - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-218BA - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Monitor Wharfedale Pro WLA-15MA kháng nước - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Monitor Wharfedale Pro WLA-12MA kháng nước - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Loa Line array Wharfedale Pro WLA-28X - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

Sản phẩm đã xem