Khuyến mãi
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: PGI50

Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu từ 490,000đ
Điều kiện
- Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 490,000₫ - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PGI100

Giảm 100K cho đơn hàng tối thiểu từ 1,000,000đ
Điều kiện
- Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,000,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PGI300

Giảm 300K cho đơn hàng tối thiểu từ 2,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 300,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PGI500

Giảm 500K cho đơn hàng tối thiểu từ 4,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 500,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_5_img.png

NHẬP MÃ: PGI1000

Giảm 1TR cho đơn hàng tối thiểu từ 10,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 1,000,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 10,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

Mixer Analog

Mixer analog SOUNDCRAFT NANO M08BT - Hàng Chính hãng PGI

10.900.000₫

Mixer analog SOUNDCRAFT NANO M12BT - Hàng Chính hãng PGI

14.900.000₫

Mixer analog SOUNDCRAFT SIGNATURE 12MT - Hàng Chính hãng PGI

15.900.000₫

Mixer analog SOUNDCRAFT SIGNATURE10 - Hàng Chính hãng PGI

10.900.000₫

Mixer analog SOUNDCRAFT SIGNATURE12 - Hàng Chính hãng PGI

12.900.000₫

Mixer analog SOUNDCRAFT NOTEPAD-5 - Hàng Chính hãng PGI

4.000.000₫

Mixer analog SOUNDCRAFT NOTEPAD-8FX - Hàng Chính hãng PGI

4.900.000₫

Mixer analog SOUNDCRAFT NOTEPAD-12FX - Hàng Chính hãng PGI

5.900.000₫

Mixer liền công suất Wharfedale Pro PMX 700 (7 cổng tín hiệu) - Hàng Chính hãng PGI

11.800.000₫

Mixer liền công suất Wharfedale Pro PMX 500 (5 cổng tín hiệu) - Hàng Chính hãng PGI

8.800.000₫

Mixer analog Wharfedale Pro SL1224USB - Hàng Chính hãng PGI

16.800.000₫

Mixer Wharfedale Pro SL824USB (12 cổng tín hiệu vào)

14.800.000₫

Mixer analog Wharfedale Pro SL424USB (8 cổng tín hiệu vào) - Hàng Chính hãng PGI

8.800.000₫

Sản phẩm đã xem