Khuyến mãi
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: PGI50

Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu từ 490,000đ
Điều kiện
- Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 490,000₫ - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PGI100

Giảm 100K cho đơn hàng tối thiểu từ 1,000,000đ
Điều kiện
- Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,000,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PGI300

Giảm 300K cho đơn hàng tối thiểu từ 2,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 300,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PGI500

Giảm 500K cho đơn hàng tối thiểu từ 4,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 500,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_5_img.png

NHẬP MÃ: PGI1000

Giảm 1TR cho đơn hàng tối thiểu từ 10,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 1,000,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 10,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

Đầu CD Hi End

CD/Cassette Player TEAC AD-850-SE - Hàng chính hãng PGI

14.900.000₫

Đầu CD Hi-end LUXMAN D-03X 230V - Hàng Chính hãng PGI

108.000.000₫
Hết hàng

Đầu CD Hi-end LUXMAN D-05U - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ
Hết hàng

Đầu CD Hi-end LUXMAN D-380 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ
Hết hàng

Đầu CD Hi-end LUXMAN D-N150 230V - Hàng Chính hãng PGI

88.000.000₫
Hết hàng

Đầu CD TEAC A-R650MKII-B - Hàng Chính hãng PGI

5.900.000₫
Hết hàng

Đầu CD tích hợp Ampli TEAC NR-7CD - Hàng Chính hãng PGI

99.000.000₫

Đầu CD TEAC PD-501HR - Hàng Chính hãng PGI

16.900.000₫

Sản phẩm đã xem