Khuyến mãi
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: PGI50

Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu từ 490,000đ
Điều kiện
- Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 490,000₫ - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PGI100

Giảm 100K cho đơn hàng tối thiểu từ 1,000,000đ
Điều kiện
- Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,000,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PGI300

Giảm 300K cho đơn hàng tối thiểu từ 2,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 300,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PGI500

Giảm 500K cho đơn hàng tối thiểu từ 4,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 500,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_5_img.png

NHẬP MÃ: PGI1000

Giảm 1TR cho đơn hàng tối thiểu từ 10,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 1,000,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 10,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

Ampli HiFi - Hiend

Ampli Hi-end LUXMAN L-595A SPECIAL EDITION - Hàng Chính hãng PGI

Ampli Hi-end LUXMAN L-595A SPECIAL EDITION - Hàng Chính hãng PGI

308.000.000₫

Pre-Amp đèn LUXMAN CL-1000 230V - Hàng Chính hãng PGI

498.000.000₫
Hết hàng

Power-Amp Hi-end LUXMAN M-900U - Hàng Chính hãng PGI

368.000.000₫

Pre-Amp Hi-end LUXMAN C-900U - Hàng Chính hãng PGI

368.000.000₫

Ampli Hi-end LUXMAN L-509X 230V - Hàng Chính hãng PGI

238.000.000₫
Hết hàng

Ampli Hi-end LUXMAN L-590AXII - Hàng Chính hãng PGI

218.000.000₫
Hết hàng

Ampli Hi-end LUXMAN L-550AXII - Hàng Chính hãng PGI

148.000.000₫

Ampli Hi-end LUXMAN L-507UXII - Hàng Chính hãng PGI

148.000.000₫

Ampli đèn LUXMAN LX-380 - Hàng Chính hãng PGI

138.000.000₫
Hết hàng

Đầu CD tích hợp Ampli TEAC NR-7CD - Hàng Chính hãng PGI

99.000.000₫

Ampli Hi-end LUXMAN L-505UX - Hàng Chính hãng PGI

98.000.000₫
Hết hàng

USB DAC/Network Player TEAC UD-701N - Hàng Chính hãng PGI

89.900.000₫

Stereo Power Ampli TEAC AP-701 - Hàng Chính hãng PGI

79.900.000₫

Pre-Amp Phono TEAC PE-505 - Hàng Chính hãng PGI

48.900.000₫

Power-Amp TEAC AP-505 - Hàng Chính hãng PGI

38.900.000₫

USB DAC/Headphone Ampli TEAC UD-505 - Hàng Chính hãng PGI

30.900.000₫

USB DAC/Headphone Ampli TEAC UD-503 - Hàng Chính hãng PGI

23.000.000₫

Ampli TEAC AI-503 - Hàng Chính hãng PGI

28.900.000₫

Ampli TEAC AI-501DA - Hàng Chính hãng PGI

15.700.000₫
Hết hàng

Headphone Ampli TEAC HA-501E - Hàng Chính hãng PGI

15.500.000₫

Ampli TEAC AI-301DA - Hàng Chính hãng PGI

12.800.000₫

Ampli TEAC A-R650MKII-B - Hàng Chính hãng PGI

8.500.000₫
Hết hàng

USB DAC Ampli TEAC A-H01E-B - Hàng Chính hãng PGI

7.400.000₫

Power-Amp đèn LUXMAN MQ-88uC - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ
Hết hàng

Ampli đèn LUXMAN SQ-N150 230V - Hàng Chính hãng PGI

88.000.000₫
Hết hàng

Power-Amp Hi-end LUXMAN M-700U - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ
Hết hàng

Pre-Amp Hi-end LUXMAN C-700U - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ
Hết hàng

Pre-Amp đèn LUXMAN CL-38uC - Hàng Chính hãng PGI

128.000.000₫

USB DAC Hiend LUXMAN DA-06 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ
Hết hàng

USB DAC Hiend LUXMAN DA-250 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ
Hết hàng

USB DAC/Headphone Ampli TEAC HA-P50 - Hàng Chính hãng PGI

7.900.000₫

USB DAC/Headphone Ampli TEAC HAP90SD - Hàng Chính hãng PGI

12.800.000₫

Pre-Amp đèn Quad QC- Twenty Four - Hàng chính hãng PGI

Liên hệ

Power-Amp đèn Quad QII-Forty - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ

USB DAC / Network Player TEAC NT-505-X - Hàng Chính hãng PGI

42.900.000₫

Ampli tích hợp Quad Artera Solus Play- Hàng Chính hãng PGI

54.900.000₫

Ampli Quad Vena II- Hàng Chính hãng PGI

26.900.000₫

Ampli Quad Vena II Play- Hàng Chính hãng PGI

28.900.000₫

Ampli Hi-end LUXMAN L-507Z - Hàng chính hãng PGI

218.000.000₫

Power-amp Quad QII-Classic - Hàng chính hãng PGI

88.000.000₫

USB DAC/Headphone Ampli TEAC UD-505-X - Hàng Chính hãng PGI

39.900.000₫

Ampli Hi-end LUXMAN L-505UXII - Hàng Chính hãng PGI

118.000.000₫

Power-Amp Hi-end LUXMAN M-10X - Hàng Chính hãng PGI

488.000.000₫

Amply tích hợp TEAC AX-505 - Hàng Chính hãng PGI

42.900.000₫

Sản phẩm đã xem