Khuyến mãi
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: PGI50

Giảm 50K cho đơn hàng tối thiểu từ 490,000đ
Điều kiện
- Giảm 50,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 490,000₫ - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PGI100

Giảm 100K cho đơn hàng tối thiểu từ 1,000,000đ
Điều kiện
- Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 1,000,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PGI300

Giảm 300K cho đơn hàng tối thiểu từ 2,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 300,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 2,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PGI500

Giảm 500K cho đơn hàng tối thiểu từ 4,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 500,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 4,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác
coupon_5_img.png

NHẬP MÃ: PGI1000

Giảm 1TR cho đơn hàng tối thiểu từ 10,900,000đ
Điều kiện
- Giảm 1,000,000₫ cho toàn bộ sản phẩm - Tổng giá trị đơn hàng phải tối thiểu là 10,900,000₫ - Áp dụng cho KH thành viên - Không áp dụng cùng KM khác

Wharfedale Pro Anglo Series

Loa Subwoofer Wharfedale Pro ANGLO E218B - Hàng Chính hãng PGI

52.290.000₫

Loa Subwoofer Wharfedale Pro ANGLO E18B - Hàng Chính hãng PGI

31.290.000₫

Loa PA Passive Wharfedale Pro ANGLO X15 - Hàng Chính hãng PGI

49.140.000₫

Loa PA Passive Wharfedale Pro ANGLO X12 - Hàng Chính hãng PGI

41.895.000₫

Loa PA Passive Wharfedale Pro ANGLO X10 - Hàng Chính hãng PGI

31.395.000₫

Loa PA Passive Wharfedale Pro ANGLO E312 - Hàng Chính hãng PGI

62.790.000₫

Loa PA Passive Wharfedale Pro ANGLO E15 - Hàng Chính hãng PGI

62.790.000₫

Loa PA Passive Wharfedale Pro ANGLO E12 - Hàng Chính hãng PGI

52.290.000₫

Loa PA Passive Wharfedale Pro ANGLO E10 - Hàng Chính hãng PGI

41.790.000₫

Loa PA Passive Wharfedale Pro ANGLO 312 - Hàng Chính hãng PGI

51.450.000₫

Loa PA Passive Wharfedale Pro ANGLO 12 - Hàng Chính hãng PGI

Liên hệ
Hết hàng

KARA WFD VIP26 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo X15 + WFD CPD3600 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

88.400.000₫

KARA WFD VIP25 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo E15 + WFD CPD4800 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

110.400.000₫

KARA WFD VIP24 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo E15 + WFD CPD3600 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

101.400.000₫

KARA WFD VIP23 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo 312 + WFD CPD4800 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

90.600.000₫

KARA WFD VIP21 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo 312 + WFD CPD4800 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

99.600.000₫

KARA WFD VIP20 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo 312 + WFD CPD3600 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

90.600.000₫

KARA WFD VIP19 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo X12 + WFD CPD2600 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

76.500.000₫

KARA WFD VIP18 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo 12 + WFD CPD2600 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

96.400.000₫

KARA WFD VIP17 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo X10 + WFD CPD1600 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

64.500.000₫

KARA WFD VIP16 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo X10 + WFD XR2500 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

61.600.000₫

KARA WFD VIP15 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo E10 + WFD CPD1600 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

74.400.000₫

KARA WFD VIP14 - Combo Karaoke (Loa Wharfedale Pro Anglo E10 + WFD XR2500 + JBL KX180 + JBL VM300) - Hàng Chính hãng PGI

71.500.000₫

Sản phẩm đã xem